IO VSS

ZAPISNIK SA III SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 21. FEBRUARA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA II SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 19. JANUARA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA I SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 9. JANUARA 2017. Preuzmi OVDE

ZAPISNIK SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ODRŽANE 5. JANUARA 2016. Preuzmi OVDE