VSS


ORGANI VESLAČKOG SAVEZA SRBIJE

Predsednik MILJAN POPOVIĆ
Potpredsednici Željko Pantović
Borisav Savić
Vladan Kovačević
Predsednik Izvršnog odbora Dušan Kovačević
Članovi Izvršnog odbora Nebojša Ilić
Luka Đorđević
Milan Saratlić
Vladimir Ćakić
Aleksandar Ninković
Boris Purjakov
Predsednik Nadzornog odbora Josip Fleis
Članovi Nadzornog odbora Radoje Đerić
Vladan Milovanović
Generalni sekretar Vladimir Antić
generalnisekretar@serbian-rowing.org.rs


STRUČNA SLUŽBA VESLAČKOG SAVEZA SRBIJE

Stručni saradnik Nikola Stojić
Izvršni sekretar za programske poslove Ivana Vlahović
Izvršni sekretar za pravne i finansijske poslove Hristina Vlahović
Poslovni sekretar Dubravka Višacki