JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki možete preuzeti OVDE


 BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE  DOKUMENTACIJA  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
5/2019 JN
Usluge organizacije putovanjai smeštaja na takmičenjima i pripremama sportista i drugim službenim putovanjima
(ORN 63516000 usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.07.2019.
do 11 časova 
4/2019 JNMV
-Usluga ishrane za vrhunske sportiste članove reprezentacije
(ORN 5530000 Usluge restorana i posluzivanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2019.
do 10 časova
3/2019 JNMV
-Usluga nabavke opreme za članove reprezentativnih selekcija za potrebe sprovođenja priprema, nastupa na takmičenjima i učesnike u organizaciji takmičenja
(ORN 18400000 Posebna odeća i pribor)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.03.2019.
do 12 časova
2/2019 JN
-Usluga smeštaja i ishrane za potrebe sprovođenja priprema reprezentativnih selekcija i sprovođenja kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru
(ORN 55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.03.2019.
do 11 časova
1/2019 JNMV
-Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 158820000 dijetetski proizvodi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.02.2019.
do 10,30 časova