JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki možete preuzeti OVDE


 BROJ I NAZIV JAVNE NABAVKE  DOKUMENTACIJA  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
2/2019 JN
-Usluga smeštaja i ishrane za potrebe sprovođenja priprema reprezentativnih selekcija i sprovođenja kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru
(ORN 55000000 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
14.03.2019.
do 11 časova
1/2019 JNMV
-Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 158820000 dijetetski proizvodi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.02.2019.
do 10,30 časova
9/2018 JNMV
-Nabavka veslačkih erometara
(ORN 37400000 sportska roba i oprema)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.11.2018.
do 10 časova
8/2018 JN
-Usluga organizacije putovanja
(ОРN 63516000 – Usluga organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.06.2018.
do 11 časova
7/2018 JNMV
-Usluga najma autobusa za potrebe transporta učesnika Svetskog kupa u veslanju
(ОРЈ 60172000 – Najam autobusa i međugradskih autobusa sa vozačem)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.05.2018.
do 11 časova
6/2018 JNMV
-Usluga ishrane u regatnom centru za clanove organizacionog komiteta, volontere i predstavnike medjunarodne veslacke federacije tokom odrzavanja Svetskog kupa u veslanju 2018.
(ОРЈ 55300000 – Uusluge restorana i usluge posluživanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2018.
do 11 časova
5/2018 JNMV
-Usluga najma šatora sa montažom i demontažom, za potrebe organizacije Svetskog kupa u veslanju 2018.
(ORN 9830000 – Razne usluge)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.04.2018.
do 11 časova
4/2018 JN
-Usluga smeštaja i ishrane, namenjena pripremama reprezentativnih selekcija i organizacije kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru u 2018.
(ORN 55000000 – Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.05.2018.
do 11 časova
3/2018 JNMV
-Oprema za članove reprezentativnih selekcija za potrebe sprovođenja priprema i nastupa na takmičenjima
(ORN 18400000 – Posebna odeća i pribor)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2018.
do 11,30 časova
2/2018 JNMV
-Usluga ishrane vrhunskih sportista – članova reprezentacije
(ORN 5530000 – Usluge restorana i usluge posluživanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2018.
do 11 časova
1/2018 JNMV
-Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 15882000 - Dijetetski suplementi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2018.
do 10,30 časova
7/2017 JNMV
-Usluga organizacije putovanja
(ОРЈ 63516000 usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Izmena konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.07.2017.
do 11 časova
6/2017 JNMV
-Usluga ishrane u regatnom centru za članove organizacionog komiteta, volontere i predstavnike Međunarodne veslačke federacije tokom održavanja Svetskog kupa u veslanju
(ОРЈ 55300000 usluge restorana i usluge posluživanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.04.2017.
do 11 časova
5/2017 JNMV
-Usluga najma šatora sa montažom i demontažom sa potrebe organizacije Svetskog kupa u veslanju
(ORN 9830000 razne usluge)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.04.2017.
do 11 časova
4/2017 JNMV
-Oprema za članove reprezentativnih selekcija za potrebe sprovođenja priprema i nastupa na takmičenjima
(ORN 18400000 Posebna odeća i pribor)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.04.2017.
do 11 časova
3/2017 JNMV
-Ishrana za vrhunske sportiste članove reprezentacije
(ORN 5530000 – Usluge restorana i usluge posluživanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.03.2017.
do 11 časova
2/2017 JNMV
-Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 15882000 - Dijetetski suplementi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.03.2017.
do 11 časova
1/2017 JN
-Usluga smeštaja i ishrane, nemanjena pripremama reprezentativnih selekcija i organizacije kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru u 2017.
(ORN 55100000 - Hotelske usluge)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.04.2017.
do 11 časova
9/2016 JN
-Usluga organizacije putovanja za potrebe Veslačkog saveza Srbije
(ORN 63516000 - Usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2016.
do 11 časova
8/2016 JNMV
-Javna nabavka veslačkog takmičarskog čamca dubl skula
(ORN 37412000 - Oprema za sportove na vodi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.11.2016.
do 11 časova
7/2016 JNMV
-Javna nabavka veslačkih takmičarskih čamaca dubl skula i skifa
(ORN 37412000 - Oprema za sportove na vodi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Odluka o obustavi postupka
05.10.2016.
do 10 časova
5/2016 JNMV
-Javna nabavka opreme za članove reprezentativnih selekcija za potrebe sprovođenja priprema i nastupa na takmičenjima
(ORN 18400000 - Posebna odeca i pribor)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.04.2016.
do 11 časova
4/2016 JN
-Usluga organizacije putovanja
(ORN 63516000 - usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.04.2016.
do 11 časova
3/2016 JNMV
-Nabavka usluge smeštaja i ishrane, namenjenih pripremama reprezentativnih selekcija i organizaciji kampa za pripreme perspektivnih sportista na Srebrnom jezeru
(ORN 55100000 - hotelske usluge)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.02.2016.
do 11 časova
1/2016 JNMV
-Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(ORN 15882000 - dijetetski suplementi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.02.2016.
do 11 časova
2/2016 JNMV
-Usluga ishrane za vrhunske sportiste članove reprezentacije
(ORN 5530000 - Usluge restorana i usluge posluzivanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.02.2016.
do 11 časova
8/2015 JNMV
-Javna nabavka veslačkog takmičarskog čamca – dvojca bez kormilara za potrebe nastupa na Olimpijskim igrama u Riju
(ORN 37410000 - Oprema za sportove na otvorenom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.10.2015.
do 10 časova
7/2015 JNVSS
-Usluga organizacije putovanja za potrebe Veslačkog saveza Srbije
(ORN 63516000 - Usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Odgovori na pitanja i pojašnjenja
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- II Izmena konkursne dokumentacije
- III Izmena konkursne dokumentacije
- Odgovor na pitanje ponuđača broj 2
- Odgovor na pitanje ponuđača broj 3
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.08.2015.
do 10 časova
6/2015 JN
-Nabavka opreme za članove reprezentativnih selekcija za potrebe sprovođenja priprema i nastupa na takmičenjima
(ORN 18400000 posebna odeća i pribor)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2015.
do 10 časova
4/2015 JN
- Nabavka usluga smeštaja i ishrane, namenjena pripremama reprezentativnih selekcija i organizacije kampa za pripreme perspektivnih sportista u 2015. godini
(ORN 55100000 hotelske usluge)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.04.2015.
do 12 časova
3/2015 JNVSS
- Javna nabavka usluge organizacije putovanja
(ORN 63516000 Usluge organizacije outovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopune Konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2015.
do 12 časova
2/2015 JNMV
- Usluga ishrane za vrhunske sportiste članove reprezentacije
(5530000 Usluga restorana i usluge posluživanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.02.2015.
do 12 časova
1/2015 JNMV
- Dijetetstki suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(33000000 Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.02.2015.
do 12 časova
9/2014 JNVSS
- Agencijska usluga organizacije putovanja za potrebe Veslačkog saveza Srbije
(ORJ 63516000 Usluge organizacije putovanja)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Izmena poziva za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.01.2015.
do 12 časova
8/2014 JNMV
- Nabavka veslala za sportske čamce
(ORJ 37412000 oprema za sportove na vodi)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.11.2014.
do 13 časova
7/2014 JNMV
- Nabavka veslačkih ergometara
(ORJ 37441400 uređaji za veslanje)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.11.2014.
do 13 časova
6/2014 JNMV
- Nabavka veslačkog takmičarskog čamca  skif i dvojac bez kormilara
(ORJ 37410000-oprema za sportove na otvorenom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.10.2014.
do 14 časova
5/2014 JNMV
- Nabavka veslačkog takmičarskog čamca dubl skul
(ORJ 37410000-oprema za sportove na otvorenom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.05.2014.
do 14 časova
4/2014 JNMV
- Javna nabavka usluge ishrane za vrhunske sportiste članove reprezentacije
(ORJ 5530000 usluge restorana i usluge posluživanja hranom)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.05.2014.
do 15 časova
3/2014 JN
- Javna nabavka usluga smeštaja i ishrane, namenjena pripremama reprezentativnih selekcija i organizacije kampa za pripreme perspektivnih sportista u 2014. godini
(55130000 – ostale hotelske usluge)
Otvoreni postupak
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.05.2014.
do 16 časova
2/2014 JNMV
- Dijetetski suplementi namenjeni vrhunskim sportistima
(33000000 Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.04.2014.
do 16 časova
1/2014 JNMV
- Agencijske usluge rezervacije i nabavke avio karata
(60400000 usluga avio prevoza)
Mala javna nabavka
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2014.
do 16 časova