SUDIJSKA KOMISIJA VSS

Sudijska komisija Veslačkog saveza Srbije formirana je u skladu sa članom 66. Statuta Veslačkog saveza Srbije i čine je sve domaće veslačke sudije sa važećom nacionalnom i internacionalnom licencom. Osnovni zadaci Sudijske komisije VSS su staranje o regularnosti takmičenja u skladu sa Pravilnikom takmičenja, unapređenje bezbednosti na veslačkim trkama, konstantno unapređenje suđenja na domaćim takmičenjima, povećanje broja naših veslačkih sudija sa internacionalnim licencama Svetske veslačke federacije, kao i školovanje i licenciranje nacionalnih veslačkih sudija.


Članovi Sudijske komisije VSS sa važećim licencama u sezoni 2022.

Članovi Sudijske komisije Internacionalne veslačke sudije
Ružica Karajović Ibročić - predsednica Ana Nikolić
Ana Nikolić
Dane Lužaić
Marko Milačić Igor Džinčić
Dejan Čavić Marko Milačić 
Tijana Jovanović Nikola Dabić
logo vss    Nikola Minić
Ružica Karajović Ibročić
 
Nacionalne veslačke sudije
Aleksa Suvačarov Ljubica Pejčić
Andrija Mitrović  Marko Šošo
David Pap  Milica Perišić
Dejan Čavić  Miloš Klipa 
Dragana Saratlić Mojca Verbič
Draško Đurović  Nataša Stanković Šošo
Filip Kojić Nemanja Dimitrić
Gradimir Radišić Petar Ibročić  
Hristina Vlahović  Stefan Joksimović
Iva Kenić Jelić Tijana Jovanović
Ivana Vlahović  Uroš Minić 
Ivana Filipović  Uroš Nenadić
Jadranka Dabetić  Vladimir Čmelik 
Luka Vučićević Zlatko Blašković
Jadranski Dabetić