Antidoping agencija Srbije o kontrolama u vreme pandemije: Pitanja i odgovori na ono što sportisti moraju da znaju!

Pandemija koronavirusa poremetila je svaki aspekt života širom planete, pa tako i sportska takmičenja. Sledstveno tome, i broj doping kontrola sportista je smanjen u svim zemljama na svetu, pa je sada Antidoping agencija Republike Srbije, uz uputstva Svetske antidoping agencije, usvojila preporuke za dopune u procesu doping kontrole, pružajući odgovore na mnoga pitanja koja muče sportiste u vezi sa ovom temom.

doping

Foto: pixabay.com

Preporuke Antidoping agencije Republike Srbije prenosimo u celosti: 

Dragi sportisti, 

Nadamo se da vas ovo obaveštenje zatiče u dobroj sportskoj formi koja se polako vraća u stanje pre pandemije. Kao što znate, COVID-19 pandemija i dalje utiče na zdravlje ljudi širom planete sa zahtevom da svaki pojedinac i zemlje, usvoje mere koje maksimalno smanjuju rizik od prenošenja korona virusa.

Svetska antidoping agencija (WADA) i međunarodna zajednica stavljaju kao prioritet javno zdravlje, sigurnost i socijalnu odgovornost. Smanjenje broja doping kontrola bilo je prisutno u svim zemljama sveta, oslanjajući se na odgovornost i poverenje sportista da će se takmičenja koja uskoro dolaze biti fer plej. WADA, ujedno i Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS) priznaje da je ovo bila teška situacija za sve sportiste kojima je pandemija uticala na trenažni i takmičarski ciklus.

veslanje

Foto: VSS

Sledeća pitanja i odgovore WADA je razvila u konsultacijama sa svojom sportskom komisijom kako bi dala informacija koje zanimaju sportiste u doba aktuelne pandemije korona virusom i vreme kada se većina antidoping agencija vraća redovnom testiranju (https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-dopingprogram/covid-19-athlete-qa).

ADAS je na preporuku WADA usvojio preporuke za dopune u procesu doping kontrole, što je dostupno na sajtu i pruža odgovore na mnoga praktična pitanja http://www.adas.org.rs/vesti/2020/05/27/adas-nastavlja-sa-doping-kontrolama-uzpostovanje-mere-zastite/

Kovid-19 Foto: pixabay.com

PITANJA I ODGOVORI

1. Da li mogu da budem testiran tokom COVID-19 pandemije imajući u vidu da i dalje važe mere koje se odnose na socijalnu distancu i samoizolaciju?

Sportisti su predmet testiranja u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Ovo trenutno važi bez izuzetka u svim zemljama gde ne postoji zabrane kretanja i fizičkog kontakta, što je slučaj u Srbiji.

2. Ako sam testiran, šta će biti urađeno da se smanji rizik od infekcije?

Antidoping agencije moraju da usvoje i primene mere zaštite koje preporučuju u svakoj zemlji, kako bi zaštitili zdravlje doping kontrolora i sportiste. U zemljama kao što je Srbija gde se postepeno ukidaju zabrane kretanja i fizičke distance, sportisti mogu očekivati uspostavljanje redovnih doping kontrola. WADA je zato predložila a ADAS je usvojio, preporuke za testiranje uz poštovanje mera zaštite osoba koje sprovode doping kontrolu i sportista http://www.adas.org.rs/vesti/2020/05/27/adas-nastavlja-sa-doping-kontrolama-uzpostovanje-mere-zastite/  Primena zaštitne opreme i poštovanje distance u cilju očuvanja zdravlja sportiste je prioritet u procesu prikupljanja uzoraka sportiste.

socijalna distanca

Foto: pixabay.com

3. Koje će specifične mere ADAS preduzeti da smanje rizik prenosa korona bolesti?

Antidoping agencije su od strane WADA ohrabrene da se vrate redovnom testiranju. U skladu sa tim, moraju se poštovati mere zaštite: redovno pranje ruku sapunom ili dezinfekcionim sredstvom i/ili korišćenje novih rukavica pre svake doping kontrole. Sportista i doping kontrolori bi trebalo kad god je moguće da drže fizičku distancu preporučenu u svakoj zemlji (1-2 metra).

4. Da li treba da očekujem neke promene u proceduri testiranja?

Promene u proceduri doping kontrole ogledaju se isključivo u postizanju balansa između uslova koji obezbeđuju čist sport i poštovanja mera zaštite. Antidoping agencije su dobile uputstvo od WADA da sportistu prilikom obaveštenja o doping kontroli, pitaju o eventualno prisutnim simptomima COVID-19, dijagnostikovanoj ili preležanoj bolesti virusom korone.

testiranje

Foto: pixabay.com

5. Šta treba da radim ako imam simptome COVID-19?

Zdravlje je uvek prioritet. Ako ste zabrinuti da ste inficirani virusom korone, najvažnija je samoizolacija i poštovanje mera zaštite (pranje ruku, nošenje maske itd.) kako je preporučeno od strane državnih institucija. Ukoliko se simptomi pogoršavaju i vi se ne osećate dobro, kontaktirajte nadležne zdravstvene institucije. Ukoliko imate dijagnostikovan COVID-19 poželjno je da o tome obavestite ADAS ili da to kažete doping kontroloru prilikom notifikacije o doping kontroli.

6. Da li mi i dalje treba TUE (izuzeće za terapeutsku upotrebu) ukoliko imam medicinsko stanje koje zahteva upotrebu zabranjenih supstancu?

Dokle god se bavite sportom možete da budete testirani. Ukoliko imate medicinsko stanje koje zahteva upotrebu zabranjenih supstancu morate da prijavite i tražite TUE. Ako imate problem da dođete do nadležnog lekara u toku epidemije radi dobijanja adekvatne medicinske dokumentacije, treba to da prijavite ADAS i svaki slučaj će biti posebno analiziran. Sve podatke o prijavi TUE možete naći http://www.adas.org.rs/tue/izuzece-radi-primene-u-terapijske-svrhe-tue/

četverac

Foto: VSS

7. Da li i dalje treba da popunjavam podatke o lokaciji u ADAMS bazi?

Sportisti koji se nalaze u Registrovanoj test grupi (http://www.adas.org.rs/adams/registrovana-test-grupa/) i dalje su u obavezi da pruže podatke o lokaciji. U bazi podataka postoji prostor za komentar gde mogu da se unesu informacije o samoizolaciji, zdravstvenom stanju, ograničenom kretanju i sl.

8. Da li mogu da odbijem doping kontrolu ako se nalazim u samoizolaciji zbog COVID-19 ili zbog toga što mislim da nisu preduzete adekvatne mere zaštite tokom doping kontrole?

WADA je preporučila da se sa doping kontrolama krene u onim zemljama gde je epidemija u padu i ukinuta je većina zabrana, što je slučaj sa Srbijom. Ukoliko ne postoji medicinski dokaz o bolesti, obavezna samoizolacija ili karantin, sportista treba da prihvati testiranje uz poštovanje mera zaštite. Ukoliko odbijete testiranje ili ne želite da sprovedete kontrolu do kraja zbog sumnje u adekvatne mere zaštite, znajte da će svaki takav slučaj biti detaljno ispitan i ukoliko sportista nije bio u pravu, biće suspendovan čak i do 4 godine.

9. Kako mogu da imam poverenje da ću se u budućnosti takmičiti sa ostalima poštujući fer plej i čist sport?

Svetska antidoping agencija i Antidoping agencija Republike Srbije svesni su da je intenzitet testiranja bio sveden na minimum tokom trajanja pandemije. Međutim, i intenzitet treninga je takođe bio smanjen, a takmičenja su u većini izostala i otkazana su. Prethodno prikupljeni uzorci od sportista se čuvaju u laboratoriji kako bi po potrebi bili ponovo analizirani novijim tehnikama i na nove supstance. Atletski biološki pasoš služi upravo da pokaže odstupanja u uzorcima urina i krvi kroz vreme za svakog sportistu ponaosob, i svaki vid prevare /dopingovanja tokom trajanja epidemije može da bude otkriven.

Pozivamo sportiste da se edukuju preko sajta ADAS http://www.adas.org.rs/ i instalirajte mobilnu aplikaciju http://www.adas.org.rs/edukacija/ios-aplikacija-adassportiste/
 
adas
Foto: www.adas.org.rs/