Sudijska organizacija bogatija za devet sudija

U Beogradu 6. aprila 2014. održan sudijski ispit koji je položilo devet kandidata i tako dobilo zvanje nacionalnog sudije

Nakon sudijskog ispita, održanog u Beogradu 6. aprila 2014, Sudijska organizacija Veslačkog saveza Srbije bogatija je za devet novih sudija! Buduće sudije su pokazale odlično znanje, želju i spremnost da novim obavezama pristupe maksimalno ozbiljno i odgovorno, kako jedino i dolikuje sudijama u sportu. Ono što su prihvatili kao svoja dva nova životna načela - bezbednost i podjednake šanse za sve veslače utkali su i primenili u svo novo gradivo sa kojim su se susreli tokom pripremanja za polaganje ovog ispita. 

Za kandidate koji ovoga puta nisu zadovoljili na usmenom delu ispita, određen je novi termin polaganja - za vreme održavanja Beogradske internacionalne regate, 3. ili 4. maja. Novi nacionalne sudije postali su: Iva Kenić, Aleksa Suvačarov, Katarina Đukić, Milica Perišić, Ivana Vlahović, Arpad Pap, David Pap, Marko Šošo, Miloš Klipa.