VESLAČKI SAVEZ SRBIJE DEMANTOVAO NEISTINE OBJAVLJENE NA INTERNET PORTALU

Veslački savez Srbije obratio se javnosti povodom objavljenih tekstova na portalu


Veslački savez Srbije ovim putem želi da ukaže da je u tekstu koji je objavljen u "Večernjim novostima" 25. 5. 2022. sa naslovom O tome može da se snimi dokumentarac: Trener veslača Partizana koji su pokorili Evropu nezadovoljan podrškom Saveza i portalu "Nova.rs" 7. 6. 2022. sa naslovom Prvake Evrope stvarao u kući svojih roditelja, kuvao im, a niko da pomogne, napisano niz neistina, odnosno netačnih i nepotpunih informacija čime su povređeni pravo, interes i ugled Veslačkog saveza Srbije.

Veslački savez Srbije ističe da je takvim tekstovima povređen Kodeks novinara Srbije (novinarska etika) jer je iznet stav samo jedne strane koja je optužila drugu stranu za nešto, a drugoj strani nije data mogućnost da u istom tekstu odgovori na optužbe. VSS smatra da u spornom tekstu nije ispoštovan princip istinitog i objektivnog pisanja, zatim izbalansiran pristup izvorima informacija, kao i ravnopravnost strana.

Imajući to u vidu i poštujući Zakon o javnom informisanju i medijima (ZJIM), Veslački savez Srbije zahteva od "Večernjih novosti" i „Nove.rs“ da, kao oštećenom, omogući da, bez naknade, objavi odgovor na tekstove za koje tvrdimo da sadrži neistinu, nepotpune i netačne informacije i koji imaju za cilj pokušaj da se uruši ugled i kredibilitet Veslačkog saveza Srbije i njegovog rukovodstva.

Kada je u pitanju izjava Gorana Todorovića, trenera Veslačkog kluba „Partizan“, da Veslački savez Srbije nije pružio podršku veslačima Mihajlu Dediću i Nemanju Luledžiji odnosno da je „o podršci i pomoći VSS zaista iluzorno govoriti“, odgovorno tvrdimo da to nije istina. Ovim putem ističemo da svi veslači i veslačice i njihovi treneri imaju u potpunosti podršku svog Saveza bez obzira kojem veslačkom klubu pripadaju. Svi veslački klubovi i sportsko-veslačka udruženja koji su članovi Veslačkog saveza Srbije ravnopravani su u ostvarivanju svojih prava, odlučivanju i korišćenju kapaciteta i resursa Veslačkog saveza Srbije u skladu sa mogućnostima Saveza. Kada je u pitanju finansijska podrška i sportska oprema Veslačkog saveza Srbije, prioritet uvek imaju članovi veslačke reprezentacije Srbije, odnosno veslači i veslačice i njihovi treneri koji svojim uspehom i postignutim rezultatima u okviru reprezentativnog plana i programa zadovolje propisane kriterijume ili su blizu istih.

Veslački savez Srbije ističe da je izjava Gorana Todorovića kako je izostala podrška Saveza kada su u pitanju veslači Mihajlo Dedić i Nemanja Luledžija, koji su u disciplini „dvojac bez kormilara“ na nedavno održanom Evropskom prvenstvu za juniore osvojili zlatnu medalju, maliciozna i data u „političke“ svrhe. Veslački savez Srbije je konstantno i tim veslačima, kao i njihovom treneru Goranu Todoroviću, nudio sve mogućnosti koje su imali i ostali juniori koji su bili uključeni u reprezentativni juniorski program. Štaviše, nuđene su i neke pogodnosti imajući u vidu procenu da ta posada može da osvoji medalju za Srbiju na međunarodnom takmičenju. Međutim, trener te posade – Goran Todorović nije prihvatao te mogućnosti već je odbijao svaku ponudu Saveza i saradnju sa rukovodstvom, kao i izabranim selektorom juniorske i kadetske veslačke reprezentacije Srbije, da bi, što je sada sasvim jasno, iz ličnih interesa mogao da daje neprimerene izjave o Veslačkom savezu Srbije.

Kako bi se razumela realnost, Veslački savez Srbije želi da istakne da je pozadina takvih izjava Gorana Todorovića, u stvari, neprihvatanje sadašnjeg rukovodstva Veslačkog saveza Srbije od strane Veslačkog kluba „Partizan“, u kojem je Todorović zaposlen.

Naime, više od dve decenije najveći uticaj u Veslačkom savezu Srbije je imao upravo Veslački klub „Partizan“ i u tom periodu uglavnom su se zadovoljavali interesi datog kluba. Tadašnje rukovodstvo je Savezom upravljalo kao da je njihovo lično preduzeće. Dovoljno govori i podatak da je samo u periodu od 2012. do 2020. godine Veslačkom klubu „Partizan“ sa računa Veslačkog saveza Srbije transferisano preko 10 miliona dinara za razne potrebe, dok drugi klubovi nisu dobili ni dinara ili su iznosi koji su im dati za razne potrebe jedva dostigli ukupno par stotina hiljada za deset godina. U avgustu 2020. godine na Skupštini Saveza, odlukom apsolutne većine članova Skupštine, Veslački savez Srbije je vraćen na upravljanje veslačkim klubovima i sportsko-veslačkim udruženjima. Tada je bezuslovnom većinom članica Saveza (veslačkih klubova i sportsko-veslačkih udruženja) legitimno i legalno izabrano novo rukovodstvo i izvršni organi Veslačkog saveza Srbije u kojima ravnopravno participiraju klubovi putem svojih predstavnika. Od tada Veslački savez Srbije jednako brine o svim veslačkim klubovima i sportsko-veslačkim udruženjima, a članovi svih reprezentativnih selekcija i potencijalni učesnici reprezentativnog programa su ravnopravni bez obzira kojem matičnom klubu pripadaju.

Protiv promene rukovodstva u Veslačkom savezu Srbije tada je bio Veslački klub „Partizan“, koji od tada ne prihvata promene u Savezu i činjenicu da u Savezu ne postoji isključivo uticaj jednog (njihovog) kluba i da njim ne vlada nekolicina ljudi koja zastupa „klubaštvo“, kao i da više nema podobnih ili nepodobnih trenera, selektora, programa i slično na osnovu „boja“ nekog kluba.

Zbog toga pojedini predstavnici Veslačkog kluba „Partizan“ na neprimeren način napadaju rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije, ne priznaju rezultate koje postiže novo rukovodstvo i odluke izvršnih organa Saveza. Ujedno, nipodaštavaju rezultate, trenere i sportiste drugih klubova, a iznoseći netačne informacije u javnost i služeći se neistinom pokušavaju da stvore ružnu sliku srpskog veslanja i uruše ugled Saveza. U tome prednjači nekoliko ljudi iz rukovodstva Veslačkog kluba „Partizan“, koji imaju podršku pojedinih sportskih moćnika u državi koji iz senke i dalje pokušavaju da vrše uticaj na veslački sport kako bi ostvarili lični interes. Koristeći svoju moć, različitim uslovljavanjima obavezuju trenere i sportiste Veslačkog kluba „Partizan“ da ne sarađuju sa Savezom i drugim klubovima, stvarajući prividno lošu sliku o ljudima koji rukovode Savezom i koji rade u Kancelariji Saveza. Ujedno, takvim radnjama stvaraju podelu u veslačkoj reprezentaciji Srbije na sportiste kojima je matični klub „Partizan“ i one koji pripadaju drugim klubovima, ne dozvoljavajući svojim veslačima da se pridruže pripremama cele reprezentacije, da zajedno idu na takmičenja i da koriste mogućnosti koje Savez ravnopravno nudi svim sportistima i trenerima u reprezentativnom programu kako bi posle optužili Veslački savez Srbije za navodno loše stanje u srpskom veslanju i nepružanje podrške pojedinim reprezentativcima. Veslački savez Srbije podseća da su čelnici Veslačkog kluba "Partizan" prošle godine to radili sa seniorima, a da ove godine to rade sa juniorima. 

Aleksandar Ivković je u oktobru 2021. godine, u transparentnom procesu kroz javno objavljen konkurs i odlukom članova Izvršnog odbora Veslačkog saveza Srbije, kao jedan od najboljih kandidata, izabran za selektora juniorske i kadetske veslačke reprezentacije. Od preuzimanja funkcije Ivković se profesionalno, nepristrasno, ozbiljno i stručno posvetio poslu hvatajući se u koštac sa svim izazovima koje nosi ta funkcija. Uputio je poziv za saradnju svima, obišao klubove, analizirao je rad trenera, utreniranost i rezultate sportista. Na osnovu toga i iskustva koje ima kao dugogodišnji uspešni reprezentativni trener napravio je planove i napisao program rada juniorske i kadetske veslačke reprezentacije Srbije koji je usvojen od strane Izvršnog odbora i još prošle godine transparentno je objavljen na internet stranici Veslačkog saveza Srbije (http://www.serbian-rowing.org.rs/info.php?r=84). U tom programu se nalazi i izborni i pripremni plan odnosno proces. Imajući to u vidu, Veslački savez Srbije ističe da je u potpunosti netačna izjava trenera Todorovića u kojoj je rekao da „i dalje ne znamo plan pripema i nastupa na Svetskom prvenstvu koje nas čeka već u julu“. Svi klubovi, osim jednog, odazvali su se pozivu za saradnju i prihvatili program rada juniorske i kadetske reprezentacije koji je sastavio selektor Ivković. Svi, osim Veslačkog kluba „Partizan“. Zvaničnici tog kluba nisu čak ni odgovorili na pismenu selektorovu molbu, upućenu 15. 11. 2021. godine, da se sastanu kako bi ih selektor upoznao sa planovima i programom i kako bi se uspostavila saradnja za dobrobit srpskog veslanja. Jedini se nisu odazvali ni na poziv za zajedničko okupljanje perspektivih juniora i kadeta svih veslačkih klubova Srbije. Umesto toga, zvaničnici Veslačkog kluba „Partizan“ počeli su javno da vređaju selektora i da iznose neistine na njegov račun, a svojim trenerima i sportistima su zabranjivali da sarađuju sa selektorom.

Zanemarujući navedene nekorektnosti Aleksandar Ivković je nastavio da nudi saradnju pozivajući Veslački klub „Partizan“ i njegove trenere da se sa sportistima priključe reprezentativnom programu, da svi sportisti zajedno idu na pripreme, da koriste resurse Saveza i da se dogovorom prave izborni planovi za učešće na takmičenjima u skladu sa programom rada reprezentacije. Međutim, Veslački klub „Partizan“ i dalje nije prihvatao saradanju i samovoljno je odvajao svoje veslače, odbijajući da učestvuje u zajedničkim pripremama reprezentacije koje su organizovane u prvom kvartalu ove godine. U tom periodu Veslački savez Srbije se inače nalazio u nezavidnoj finansijskoj situaciji te su reprezentativne pograme i funkcionisanje Saveza privremeno finansirali klubovi, članice Saveza, kroz novčane pozajmice Savezu. Svaki klub koji je imao članove reprezentacije je u skladu sa time u navedenom periodu i pomogao Savez. Svi, osim, opet, Veslačkog kluba „Partizan“, koji je to izričito odbio. Bez obzira na to, Savez je i dalje pozivao čelnike Veslačkog kluba „Partizan“ da dopuste da se njihovi veslači i treneri priključe reprezentativnom programu o trošku drugih klubova. Veslački klub „Partizan“ ni tada nije bio spreman da sarađuje. Umesto prihvatanja saradnje, u tom periodu Veslačkom savezu Srbije stiže zahtev Gorana Todorovića, trenera „Partizana“, da se njihovim veslačima Mihajlu Dediću i Nemanji Luledžiji, koji inače žive na teritoriji Grada Beograda, u rasponu udaljenosti od Ade Ciganlije od 5 do 15 kilometara, obezbedi hotelski smeštaj u Beogradu u blizini Ade Ciganlije i dodatak ishrani. Treneru Todoroviću je odgovoreno da do sada nije bila praksa da se juniorima obezbeđuju dodaci za ishranu, kao i da nije moguće ka Ministarstvu realno opravdati trošak hotelskog smeštaja u Beogradu za juniore koji inače sa svojim roditeljima žive u Beogradu. Ponuđeno mu je da se Mihajlo Dedić i Nemanja Luledžija hrane u restoranu na Adi Ciganliji o trošku Veslačkog saveza Srbije. Treneru Todoroviću je objašnjeno da Savez u tom trenutku nije bio u finansijskoj mogućnosti da ispunjava baš sve želje, već uglavnom realne potrebe priprema, i opet ga pozvao da se sa svojim veslačima priključi pripremama ostalih članova juniorske reprezentacije. Trener Todorović je to sve kategorički odbio, kao i prethodne ponude, da bi nekoliko meseci kasnije medijima izjavio da njegovi veslači i on nisu imali podršku Veslačkog saveza Srbije i da nisu pozivani da treniraju i da se pripremaju sa ostalim juniorima, odnosno da (citat) „nisu imali niti jedan dan plaćenih priprema od strane VSS (Veslački savez Srbije)“ i „da su živeli i pripremali se za Evropsko prvenstvo u kući mojih (Todorovićevih) roditelja na hrani koji sam im (Todorović) spremao“. Verujemo da trener Todorović u stvari pokušava da svojim izjavama „politički“ promoviše generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije i da opravda činjenicu da se kao trener reprezentativne posade na ceremoniji dodele medalja na Evropskom prvenstvu za juniore u Varezeu pojavio u crnoj majici svog matičnog kluba, umesto u bojama Srbije, odnosno reprezentacije, čime je prekršio pravilo da na takmičenju na kojem učestvuje reprezentacija mora da se nosi oprema reprezentacije Srbije. Kada smo već kod opreme, treba istaći i da je pred odlazak na Evropsko juniorsko prvenstvo nekoliko puta pozivan u Kancelariju Saveza da preuzme sportsku reprezentativnu opremu za takmičare, a da ni to nije hteo da učini. Zbog toga je reprezentativna oprema data u ruke takmičarima od strane drugih članova reprezentacije.

Veslački savez Srbije je po dobijanju finansijskih sredstava od strane Ministarstva omladine i sporta, koja je dobio 29. aprila, tri sedmice pred Evropsko juniorsko prvenstvo, započeo redovno finansiranje svih reprezentativnih programa. Veslačka juniorska reprezentacija je poslata na pripreme na Srebrno jezero, a poziv je upućen i treneru Goranu Todoroviću da se sa veslačima koje trenira - Mihajlom Dedićem i Nemanjom Luledžijom, priključi pripremama na Srebrnom jezeru. Međutim, trener Todorović je i to odbio i odlučio da pred Evropsko juniorsko prvenstvo ode na pripreme u Zagreb, u Hrvatsku, gde su bile organizovane pripreme članova seniorske reprezentacije. Rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije i selektor Aleksandar Ivković nisu imali ništa protiv ovakve odluke Gorana Todorovića i Veslačkog kluba „Partizan“ znajući da je postizanje vrhunskog rezultata prioritet, iako su bili svesni da takva odluka Veslačkog kluba „Partizan“ razbija jedinstvo reprezentacije i izaziva nezadovoljstvo članova juniorske reprezentacije iz drugih veslačkih klubova. Pripreme veslača Dedića i Luledžije u Zagrebu platio je Veslački savez Srbije. Savez je stvorio uslove i za učešće juniorske reprezentacije na Evropskom juniorskom prvenstvu u Varezeu, obezbedivši kvalitetan prevoz i troškove istog, vrhunski smeštaj i ishranu u jednom od boljih hotela blizu regatne staze, zatim potrebnu opremu, stručnu pratnju fizioterapeuta, kao i potrebne dnevnice. Takođe im je, zahvaljujući kontaktu koji je Veslački savez Srbije uspostavio sa dimplomatskim predstavništvom naše zemlje u Italiji, na raspolaganju u svakom trenutku bio konzul Republike Srbije u Milanu. Po povratku sa Evropskog juniorskog prvenstva Veslački savez Srbije je organizovao konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni uspesi postignuti na Evropskom juniorskom prvenstvu. Centralno mesto i glavno obraćanje na konferenciji za novinare imali su članovi posade koja je osvojila zlatnu medalju Dedić – Luledžija i njihov trener Todorović koji je i tu konferenciju iskoristio da plasira nepotpune i netačne informacije tražeći ovog puta podršku resornog ministarstva. Treba naglasiti da se pre toga ni sportisti ni trener Veslačkog kluba „Partizan“ nisu zvanično obratili Veslačkom savezu Srbije sa eventualnom pritužbom na tretman, ili da im nešto nedostaje i/ ili ugrožava nastup na takmičenju. Svi drugi učesnici konferencije za novinare: selektor, treneri i sportisti, koji su bili iz različitih veslačkih klubova i koji su takođe ostvarili zapažene rezultate na Evropskom juniorskom prvenstvu, iskazali su zadovoljstvo saradnjom sa selektorom Ivkovićem i odnosom Veslačkog saveza Srbije ka njima.

Ako se već dotičemo svakog detalja, onda takođe treba istaći da posada „dvojca bez kormilara“ (Dedić-Luledžija) na izbornoj regati, koja je inače odlagana na štetu drugih kako bi se uslišila molba Veslačkog kluba „Partizan“ odnosno kako bi se jedan od članova te posade zdravstveno oporavio i mogao da učestvuje na istoj, nije ispunila propisanu normu za odlazak na Evropsko juniorsko prvenstvo. U tom trenutku ta posada nije bila najbolja u državi. Međutim, upravo selektor Aleksandar Ivković je ocenio da ta posada ima potencijal i kapacitet da osvoji medalju i predložio je Izrvšnom odboru Veslačkog saveza Srbije da se „dvojac bez kormilara“ Veslačkog kluba „Partizan“ pošalje na Evropsko juniorsko prvenstvo u Vareze, što je i prihvaćeno. Ispostavilo se da je selektor bio u pravu, jer je ta posada osvojila zlatnu medalju. Upravo to znači da tvrdnja trenera Todorovića da su „Veslački savez Srbije ili selektor uradili, i na žalost i dalje rade sve, kako bi njima onemogućili normalan rad i sportski razvoj“ nije tačna. Baš suprotno, Veslački savez Srbije i selektor Ivković rade i radiće sve kako bi svi reprezentativci imali ravnopravne, a u skladu sa mogućnostima Saveza i najbolje uslove, za rad, pripreme, sportski razvoj i fer plej učešće na takmičenjima.

Uzimajući sve navedeno u obzir, jasno je da su juniori Veslačkog kluba „Partizan“ imali isti tretman kao i ostali juniorski reprezentativci, te da nisu ni na koji način bili zapostavljeni ili diskriminisani od strane Veslačkog saveza Srbije. Potpuno je očigledno da svojim izjavama Goran Todorović i Veslački klub „Partizan“ imaju samo jedan cilj, a to je da uruše ugled sadašnjeg rukovodstva i kredibilitet Veslačkog saveza Srbije, a u tim aktivnostima ne prezaju čak ni u tome da za ostvarenje tog lošeg cilja koriste svoje sportiste. Za iznošenje neistina na račun Veslačkog saveza Srbije zvaničnici Veslačkog kluba „Partizan“ koriste sve moguće kanale komunikacije, medije, kao i društvene mreže, a podršku u tome im pružaju i pojedini funkcioneri visokih sportskih organa i Olimpijskog komiteta Srbije, koji zahvaljujući svojim funkcijama i položaju koji imaju u društvu pomažu u distribuiranju neistina o Veslačkom savezu Srbije. Time pokušavaju da destabilizuju srpski veslački sport stvarajući lažnu sliku o navodnoj nesposobnosti, neaktivnosti i nestručnosti sadašnjeg rukovodstva Veslačkog saveza Srbije i njegovih organa.

Veslački savez Srbije i ovim putem čestita sportistima – veslačkim reprezentativcima osvojene medalje i ostvarene odlične rezultate, kako na Evropskom juniorskom prvenstvu održanom u Italiji tako i na nedavno održanom Svetskom kupu koji je Veslački savez Srbije uspešno organizovao od 27. do 29. maja ove godine na Adi Ciganliji u Beogradu i na kojem je učestvovalo oko 500 takmičara iz 36 zemalja sveta. U tom periodu, zahvaljujući Svetskom kupu u veslanju, Srbiju, Beograd i Adu Ciganliju je posetilo isto toliko delegata, sudija i ljubitelja veslanja iz drugih država i gradova, što znači da je preko 1.000 inostranih veslačkih gostiju tada boravilo u glavnom gradu Srbije. Sve veslačke federacije su uputile pohvale Veslačkom savezu Srbije za organizaciju takmičenja. 

U Veslačkom savezu Srbije ističu da tu neće stati jer je pred njima još obimniji posao sa većim izazovom u vidu organizacije Svetskog prvenstva u veslanju koje će u septembru 2023. godine, takođe u organizaciji Veslačkog saveza Srbije, biti održano u Beogradu. Kako je to ujedno i kvalifikaciono takmičenje za učešće na Olimpijskim igrama koje će biti održane u Parizu 2024. godine, Veslački savez Srbije će u organizaciju Svetskog prvenstva u veslanju usmeriti najveći deo kapaciteta nadajući se još uspešnijoj organizaciji takmičenja koje će biti odlična prilika za promociju sporta i Srbije u svetskim okvirima. Ujedno će ispunjavati sve obaveze prema reprezentativnom programu i uvek biti podrška svim veslačima i veslačicama i veslačkim klubovima i sportsko-veslačkim udruženjima koji Veslački savez Srbije smatraju svojom kućom.