Održan IO VSS

U utorak, 19. maja 2015, u prostorijama Veslačkog saveza Srbije (VSS) održana redovna sednica Izvršnog odbora VSS

U utorak, 19. maja 2015, u prostorijama Veslačkog saveza Srbije (VSS) održana je redovna sednica Izvršnog odbora (IO) VSS. IO VSS je radio po sledećem dnevnom redu:

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice IO VSS-a

3. Izveštaj o aktivnostima Saveza u prethodnom periodu sa finansijskim izveštajem

4. Izveštaj o radu seniorske i juniorske reprezentacije i izveštaji trenera zaduženih za rad sa reprezentativnim posadama

5. Predlog sastava reprezentacija za nastup na EP-u za juniore u Račicama i EP-u za seniore u Poznanju

6. Usvajanje Pravilnika o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila i razmatranje predloga Poslovnika o radu IO VSS-a

7. Razno

Na sednici su donete sledeće odluke i zaključci:

• Usvojeni su Izveštaji o aktivnostima Saveza sa finansijskim izveštajem za period 2.4-18.5.2015.godine

• Analizirani su Izveštaji o radu reprezentativnih selekcija. Podneti su izveštaji trenera zaduženih za rad sa kandidatima za sastav seniorske reprezentacije u periodu januar – mart 2015.godine. Nakon sagledavanja celokupne slike, IO VSS je usvojio izveštaje za sve selekcije i doneo sledeći

ZAKLJUČAK

U ciliju ostvarivanja uslova za plasman neke od ženskih posada na OI Rio 2016, poziva se Ivana Filipović da se priključi pripremama reprezentacije po završetku EP-a za seniore u Poznanju.

• Usvojen je predlog sastava reprezentativnih selekcija za nastup na EP-u za juniore u Račicama (Češka)

- Posade koje su, prema Planu i programu rada juniorske reprezentacije, ispunile normu za odlazak na takmičenje:

o JW 1x Ljiljana Jošić (VK Čurug), trener Radivoj Mijatov

o JM 4- Nkola Cvijetić (VK Crvena Zvezda), Lazar Lazović (VK Crvena Zvezda); Marko Ristić (VK Smederevo), Zoran Rajić (VK Crvena Zvezda), trener Aleksandar Smiljanić

- Posade koje će nastupiti na osnovu rezultata dodatne izborne regate održane 9.5.2015.godine. Veslački savez Srbije snosi troškove transporta veslačkih čamaca i opreme i obezbeđuje opremu za nastup reprezentativaca na takmičenju:

o JM 4x Matija Janković (VK Partizan), Bogdan Belinčević (VK Grafičar), Vukašin Pivač (VK Grafičar), Damjan Lazić (VK Partizan), trener Lazo Pivač

o JM 4+ Danilo Radovanović (VK Partizan), Aleksandar Antić (VK Partizan), Vanja Obradović (VK Danubius 1885), Bogdan Stepić (VK Partizan), kormilar Marko Anđelković (VK Partizan), trener Goran Todorović

o JM 8+ Veljko Milovanović, Luka Lazarević, Dušan Kostić, Luka Ristić, Miloš Milićević, Aleksa Popović, Radoš Milićević, Aleksa Ivković, kormilar Matej Milenković (VK Crvena Zvezda), treneri Dušan Kovačević i Miloš Čudić

EP-u za seniore u Poznanju (Poljska)

- M 2- Miloš Vasić, Nenad Beđik (VK Partizan)

- M 2x Marko Marjanović (VK Partizan), Aleksandar Filipović (VK Smederevo)

- M 4 Dušan Bogičević (VK Smederevo), Veselin Savić (VK Smederevo), Nikola Stojić (VK Partizan), Radoje Đerić (VK Partizan)

- M 1x Andrija Šljukić (VK Partizan)

- LM 2x Miloš Stanojević (VK Tamiš), Marko Jošić (VK Čurug)

- W 2x Iva Obradović (VK Danubius 1885), Jovana Arsić (VK Zrenex)

Treneri seniorskih reprezentativnih posada:

- Nebojša Ilić

- Dejan Guslov

- Oleksandr Fedotov

- Aleksandar Ivković

- Saša Mimić

• Usvojen je Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila

• Predlog Poslovnika o radu IO VSS-a biće usvojen na narednom sastanku IO VSS-a