FINANSIJSKI I REVIZORSKI IZVEŠTAJI

 

2023

 

* Redovni godišnji finansijski izveštaj VSS za 2023. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj Veslanje d.o.o. u likvidaciji za 2023. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj SP u veslanju 2023 d.o.o. za 2023. godinu - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2023. godinu - redovan godišnji program VSS finansiran od strane MS - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2023. godinu - program kampova za perspektivne sportiste VSS finansiran od strane MS - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2023. godinu - program organizacije međunarodnog sportskog takmičenja SP u veslanju 2023. finansiran od strane MS - Preuzmi OVDE

 

2022

* Redovni godišnji finansijski izveštaj VSS za 2022. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj Veslanje d.o.o. za 2022. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj SP u veslanju 2023 d.o.o. za 2022. godinu - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2022. godinu - redovan godišnji program VSS finansiran od strane MOS - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2022. godinu - program kampa za perspektivne sportiste VSS finansiran od strane MOS - Preuzmi OVDE

 

2021

* Redovni godišnji finansijski izveštaj VSS za 2021. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj Veslanje d.o.o. za 2021. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj SP u veslanju 2023 d.o.o. za 2021. godinu - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu - redovan godišnji program VSS finansiran od strane MOS - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu - program kampova za perspektivne sportiste VSS finansiran od strane MOS - Preuzmi OVDE


2020

* Redovni godišnji finansijski izveštaj VSS za 2020. godinu - Preuzmi OVDE

* Redovni godišnji finansijski izveštaj Veslanje d.o.o. za 2020. godinu - Preuzmi OVDE

* Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu - redovan godišnji program VSS finansiran od strane MOS - Preuzmi OVDE