VSS


ORGANI VESLAČKOG SAVEZA SRBIJE

Predsednik MILJAN POPOVIĆ
Potpredsednici Željko Pantović
Borisav Savić
Vladan Kovačević
Predsednik Izvršnog odbora Dušan Kovačević
Članovi Izvršnog odbora Aleksandar Ninković
Vladimir Ćakić
Luka Đorđević
Danilo Lučić
Zlatko Blašković
Tijana Jovanović
Predsednik Nadzornog odbora Josip Fleis
Članovi Nadzornog odbora Radoje Đerić
Vladan Milovanović
Generalni sekretar Vladimir Antić
generalnisekretar@serbian-rowing.org.rs


STRUČNA SLUŽBA VESLAČKOG SAVEZA SRBIJE

Tehnički sekretar Ivica Mršulja
Izvršni sekretar Tamara Grubiša
Poslovni sekretar Dubravka Višacki
Stručni saradnik Jasmina Bićanin