SVETSKA VESLAČKA FEDERACIJA (FISA)

FISA (''Federation Internationale des Societes d'Aviron'' na francuskom jeziku, ili "International Federation of Rowing Associations'' na engleskom), je osnovana 25. juna 1892. godine u Torinu (Italija).  Ovu organizaciju osnovali su veslački poslenici iz Francuske, Švajcarske, Belgije, Adrijatike (sada je to deo Italije) i Italije.  FISA je najstarija međunarodna sportska federacija u Olimpijskom pokretu, a veslanje je na programu olimpijskih igara zastupljeno od prvih modernih Igara, dakle od 1896. godine.  Prvo zvanično sedište FISA ustanovljeno je u Lozani (Švajcarska) 1922. godine.

Mandat koji FISA ima poveren joj je od strane nacionalnih veslačkih federacija, nacionalnih olimpijskih komiteta i Međunarodnog olimpijskog komiteta, a sastoji se u pravu i obavezi da upravlja veslačkim sportom i brine se o njegovom razvoju. Tokom vremena, određene vrednosti postale su sinonim za veslanje i FISA je čvrsta u nameri da ih zaštiti i ojača. Pre svih, to su:

  • edukativni karakter veslanja, koji razvija najbolje ljudske osobine
  • unapređenje međunarodne saradnje i razumevanja
  • činjenica da je veslanje idealan sport za ceo život, za sve uzraste


FISA i upravlja veslačkim sportom tako što brani ove vrednosti i radi u skladu sa sledećim principima:

  • FISA i veslanje su deo svetske porodice svih sportova
  • FISA će ostati slobodna i nezavisna
  • FISA posmatra sportske interese kao prioritetne
  • FISA je posvećena sistemima pravičnosti i jednakosti za sve
  • FISA konstantno razvija veslanje u svim njegovim oblicima

Iz svega pomenutog proističu i ciljevi kojima FISA teži - da održava i promoviše etičke principe veslanja, da popularizuje i razvija sve forme veslanja, ohrabruje međunarodno razumevanje i saradnju, sarađuje u osnivanju novih klubova i nacionalnih federacija, pomaže u stvaranju novih veslačkih (regatnih) staza, ustanovljava međunarodna takmičenja i organizuje regate na Olimpijskim igrama i da ustanovi mere razvojne pomoći.