FORMULARI VSSFORMULAR ZA REGISTRACIJU VESLAČA I VESLAČICA - Preuzmi OVDE

SAGLASNOST ZA PRODUŽENJE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE - Preuzmi OVDE 

SAGLASNOST ZA FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE ZA MALOLETNA LICA - Preuzmi OVDE 

SAGLASNOST ZA FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE ZA PUNOLETNA LICA - Preuzmi OVDE

FORMULAR LICENCIRANJE TRENERA PRODUŽAVANJE DOZVOLE ZA RAD - Preuzmi OVDE

FORMULAR LICENCIRANJE TRENERA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD - Preuzmi OVDE