Otvoren Konkurs za izbor selektora za juniorsku i kadetsku reprezentaciju

Izvršni odbor Veslačkog saveza Srbije je na svojoj sednici od 13. oktobra 2021. doneo odluku o otvaranju Konkursa za izbor selektora za juniorsku i kadetsku veslačku reprezentaciju Srbije.

Prema uslovima Konkursa, radni zadaci selektora su:

1. Izrada programa priprema i izbornog procesa za juniore i kadete.

2. Odabir i treniranje reprezentativnih posada juniorskog i kadetskog uzrasta.

3. Stvaranje uslova za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata sportista na svetskim, evropskim prvenstvima i balkanskim prvenstvima.

4. Planiranje i realizacija priprema.

5. Učešće na svetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.

6. Briga o opremi Saveza koju koriste juniorske i kadetske reprezentativne posade.

7. Komunikacija sa klubovima – članicama Saveza, sagledavanje mogućnosti i davanje predloga za unapređenje rada sa mlađim kategorijama veslača i veslačica u klubovima.

8. Stručno usavršavanje (edukacija).

9. Uredno podnošenje izveštaja Izvršnom odboru i Kancelariji Saveza.

Prema uslovima Konkursa, od izabranog selektora se očekuju:

1. Uspešna realizacija programa priprema i izbornog procesa za juniore i kadete.

2. Ostvarivanje vrhunskih rezultata naših posada, tj. plasmani u finala i osvajanja medalja na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima.

3. Razmena iskustava na međunarodnom nivou radi ostvarivanja vrhunskih rezultata naših posada.

4. Razvoj juniorskog i kadetskog veslanja u Srbiji.

5. Unapređen stručni rad trenera sa juniorskim i kadetskim uzrastom u veslačkim klubovima u Srbiji.

6. Omasovljenje juniorskog i kadetskog veslačkog sporta u Srbiji.

Informacije:
Mesto realizacije: Beograd, Smederevo, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Čurug, Pančevo, Pirot, Srebrno jezero, Knić...

Vreme realizacije: 1. 11. 2021. – 1. 11. 2024.

Sa mogućnošću produžavanja i jednostranog raskida ugovora u zavisnosti od rezultata.

Budžet: Mesečna finansijska naknada će biti dogovorena u direktnim pregovorima sa poslodavcem, a u zakonskom okviru dozvoljenog mesečnog limita za angažovanje sportskog stručnjaka.

Neophodne kvalifikacije za zainteresovane kandidate su:

1. Dozvola za rad (licenca) Veslačkog saveza Srbije sa nivoom ne ispod A.

2. Najmanje 10 godina trenerskog radnog iskustva sa mlađim kategorijama posebno sa kadetima i juniorima.

3. Zabeleženi i priznati rezultati treniranih i vođenih posada na velikim međunarodnim takmičenjima: Balkanski šampionat, Evropsko prvenstvo, Svetsko prvenstvo, Olimpijske igre mladih u veslanju.

4. Prednost će imati kandidati koji su kategorisani treneri po kriterijumima i merilima za rangiranje sportskih stručnjaka propisanih od strane MOS-a.

Svi zainteresovani treba da podnesu sledeću dokumentaciju:

1. CV (životna odnosno radna biografija koja sadrži iskustvo i postignute rezultate u trenerskom poslu).

2. Motivaciono pismo.

3. Predlog programa rada i izbora kadetske i juniorske reprezentacije u 2022. godini.

Dokumentaciju je potrebno lično doneti u Veslački savez Srbije (Ada Ciganlija 10, Beograd) ili je poslati na mejl Saveza (office@serbian-rowing.org.rs) najkasnije do 26. oktobra 2021. godine do 15.00 časova.

Kompletan dokument možete da preuzemte i u PDF formatu OVDE