Veslački savez Srbije demantovao neistine iz članka objavljenog u Sportskom žurnalu

Veslački savez Srbije obratio se javnosti povodom objavljenog teksta u jučerašnjem broju Sportskog žurnala pod naslovom: Nikola Stojić – bočni udari iz Saveza, u kojem su iznete neistine na račun Veslačkog saveza Srbije i njegovih čelnika, kako bi demantovao pomenute netačne napise.

logo vss

Veslački savez Srbije ovim putem želi da skrene pažnju javnosti na neistine koje se od kraja prošle godine i početka ove putem javnosti plasiraju od strane članova jednog veslačkog kluba iz Beograda koji je decenijama samostalno upravljao Veslačkim savezom Srbije. Te neistine proizvode ljudi koji su bili direktni učesnici u rukovođenju Savezom ili saradnici i simpatizeri bivšeg rukovodstva Veslačkog saveza Srbije sa ciljem da destabilizuju rad Veslačkog saveza Srbije i diskredituju sadašnje rukovodstvo Saveza.

Podsećamo da je nakon više od dve decenije, u drugoj polovini prošle godine, legitimnom i legalno iskazanom voljom većine članica Veslačkog saveza Srbije (veslačkih klubova Srbije) došlo do promene rukovodstva u Savezu, te da se novo rukovodstvo istog trenutka odgovorno prihvatilo posla i profesionalo uhvatilo u koštac sa svim izazovima i problemima koje je nasledilo u tom trenutku od dotadašnjeg rukovodstva. Sve vreme od tada pa do danas traju napadi od strane pojedinih, sada bivših članova rukovodećih organa Saveza i njihovih saradnika i simpatizera koji su svi do jednog iz istog beogradskog veslačkog kluba koji je decenijama imao apsolutnu vlast u Savezu i isti koristio za ostvarivanje svojih interesa.

Za iznošenje neistina na račun Veslačkog saveza Srbije i njegovog sadašnjeg rukovodstva od početka 2021. godine koriste se svi mogući kanali, zatim medijska sredstva, kao i društvene mreže. Pojedini funkcioneri visokih sportskih organa i komiteta čak zloupotrebljavaju svoj položaj i funkciju te putem svojih veza proizvedene neistine o Veslačkom savezu Srbije plasiraju javnosti i time pokušavaju da destabilizuju veslački sport u našoj zemlji stvarajući lažnu sliku o navodnoj nesposobnosti i neaktivnosti sadašnjeg rukovodstva Veslačkog saveza Srbije i njegovih organa. Ide se čak toliko daleko da se za to koriste sportisti – najbolji veslači Srbije koji su članovi srpske veslačke reprezentacije i koji su članovi tog beogradskog veslačkog kluba. Od strane pojedinih visokopozicioniranih funkcionera srpskog sporta u republičkim organima i komitetima sadašnjim predstavnicima Veslačkog saveza Srbije se upućuju i direktne pretnje fizičkim obračunom zbog čega su se predstavnici Veslačkog saveza Srbije zvanično obratili nadležnim sportskim organima Republike Srbije, ali do ovog trenutka nisu dobili odgovor.

Rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije se do ovog trenutka nije obraćalo javnosti tražeći demantije na osnovu iznošenja neistina od strane predstavnika tog jednog beogradskog veslačkog kluba, čiji član je i Nikola Stojić, trener olimpijskih veslačkih posada. Smatrali smo da će se strasti nakon izbora u Veslačkom savezu Srbije vremenom stišati i da će se svi okrenuti sportu i stvaranju uslova za bolje rezultate srpskih veslača. Međutim, kako se to ne dešava od strane onih koji više nisu na funkcijama u Veslačkom savezu Srbije i kako su se napadi neistinama posle nastupa naših veslačkih posada na Olimpijskim igrama intenzivirali, naročito od strane gospodina Nikole Stojića, smatramo da ovim putem ipak treba da ukažemo na samo neke od neistina koje je Nikola Stojić izneo, a "Sportski žurnal" objavio bez kontaktiranja i druge strane, zvanični Veslački savez Srbije.

Veslački savez Srbije je u drugoj polovini 2020. godine angažovao jednog od najboljih svetskih veslačkih stručnjaka, gospodina Đovanija Postiljionea, kao konsultanta sa zadatkom da svojim savetima i programom, kao i direktnim radom sa trenerima i članovima seniorske A reprezentacije Srbije, pomogne Veslačkom savezu Srbije i trenerima seniorske A reprezentacije. Cilj je bio da se izaberu najbolji veslači, da se isti pripreme za Olimpijske igre, kao i svetska i evropska takmičenja i da se ostvare najbolji rezultati i osvoje medalje u 2021. godini. Gospodin Postiljone je odmah krenuo sa realizacijom dogovorenog te je krajem prošle godine i tokom celog ovog perioda u 2021. godini aktivno iznosio svoje predloge i davao stručne savete i konkretan plan i program za rad sa reprezentativcima, među kojima je naročito pažnja bila usmerena na veslačke olimpijske posade. Početkom godine neki od programa i predloga gospodina Postiljonea su izmenjeni na direktno insistiranje Ministarstva omladine i sporta i Olimpijskog komiteta Srbije. Sa tim izmenama se rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije tada nije slagalao, ali je zbog pritisaka od strane MOS-a i OKS-a bilo primorano da ih prihvati. Na tim izmenama su prevashodno insistirali Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, i Nikola Stojić koga su članovi kategorisane reprezentativne posade izabrali za svog trenera. Treba napomenuti da su Đorđe Višacki, Nikola Stojić i članovi kategorisane reprezentativne posade svi iz jednog beogradskog veslačkog kluba, čiji rukovodioci sve vreme od izbora novog rukovodstva Veslačkog saveza Srbije isto napadaju raznim neistinama pokušavajući da destabilizuju veslački sport u našoj zemlji i time direktno za to da optuže navodnu nesposobnost sadašnjeg rukovodstva Saveza. Nakon direktnog insistiranja od strane MOS-a i OKS-a rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije je prihvatilo da se izmeni plan i predloženi program inostranog stručnjaka i u skladu sa dogovorom je krenuo u organizaciju priprema i izbornog procesa na način na koji je predlagao Nikola Stojić, kao trener kategorisanih veslačkih posada za Olimpijske igre. Ujedno, Veslački savez Srbije je obezbedio sve što su Nikola Stojić, kao trener, i članovi veslačkih olimpijskih posada tražili i zahtevali od Saveza. Ni u jednom trenutku se nije desilo da pripreme nisu organizovane, da nešto nije na vreme obezbeđeno, da nije nabavljeno sve što je traženo, počevši od smeštaja, ishrane, suplementacije, preko neophodnih sportskih i pratećih rekvizita, stručne lekarske podrške i podrške fizioterapeuta, do svih ostalih potrebnih uslova za nesmetanu pripremu naših veslačkih sportista.

Što se zarada zaposlenih u Savezu tiče, činjenica je da je rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije od maja 2021. svelo zarade zaposlenih u Savezu na iznos malo veći od propisanog republičkog minimalca. Međutim, razlog za taj potez je bio taj što Veslački savez Srbije na računu nije raspolagao sa dovoljno finansijskih sredstva da se namire zarade koje su u tom trenutku u Savezu bile duplo veće, kod pojedinaca i trostruko veće, u odnosu na republički prosek. Ponašajući se odgovorno prema raspoloživim finansijskim sredstvima Veslački savez Srbije je većinu tih sredstava preusmerio na zadovoljenje potreba vrhunskih sportista, zatim na obezbeđivanje uslova za treniranje i pripremu naših reprezentativaca, kao i za organizaciju veslačkih takmičenja i stvaranje uslova za dalji razvoj veslačkog sporta u Srbiji. Do takve finansijske situacije u Savezu došlo je usled neprimerenih izjava, iznošenja neistina i delovanjem upravo pojedinaca iz bivšeg rukovodstva Saveza koji su pokušali i koji i dalje pokušavaju da destabilizuju Veslački savez Srbije, zbog čega je u jednom trenutku bilo dovedeno u pitanje i dalje finansiranje Veslačkog saveza Srbije od strane Ministarstva omladine i sporta. U toj situaciji, kao i svakom zaposlenom u VSS, smanjena je i osnovna zarada Nikole Stojića, koji je u Veslačkom savezu Srbije zaposlen kao sportski menadžer i koji po tom osnovu prima platu.

Međutim, Nikola Stojić tokom cele ove godine, dakle od dolaska novog rukovodstva na čelo Saveza, ne radi kao sportski menadžer već bez bilo kakvih prepreka radi kao trener kategorisanih olimpijskih posada (dvojca bez kormilara kojeg čine Martin Mačković i Miloš Vasić, i od nedavno i skifistkinje Jovane Arsić) i niko mu se ne meša u posao, a za rezultate koje ostvaruje u svom trenerskom poslu svakog meseca od Veslačkog saveza Srbije dobija i finansijski bonus u okviru svoje zarade, te je u toku ove godine imao zvanična primanja u visini koja nije imao svih godina pre, odnosno Stojićeva mesečna primanja od strane Veslačkog saveza Srbije su svakog meseca za 60% veća u odnosu na republički prosek. Takođe, Nikola Stojić je sve zarade zaključno sa junskom uredno primio, a ovih dana će mu biti isplaćena i julska zarada u skladu sa propisanim rokom za isplatu mesečnih primanja. O svemu tome postoje zvanična isplatna dokumenta. Sve navedeno opovrgava neistinu koju je izneo Stojić u vezi sa zaradom i navodnim destabilizujućim potezima sadašnjeg rukovodstva Saveza, organizovanjem priprema i uslova za treniranje.

Kada je u pitanju trenersko iskustvo, činjenica je da Nikola Stojić do sada nije imao iskustva u treniranju reprezentativnih posada te da je preuzeo da trenira već pripremljene posade koje su do tada trenirane od strane najboljih srpskih veslačkih trenera priznatih i od strane Republike Srbije. Veslački savez Srbije je prihvatio volju Martina Mačkovića i Miloša Vasića, a potom i Jovane Arsić da im trener bude proslavljeni srpski veslač Nikola Stojić. Jedino što je u tom trenutku bilo sporno, gledajući u zvanične pravilnike i procedure Veslačkog saveza Srbije, jeste način na koji je bivše rukovodstvo Saveza, bez zvaničnog zapisnika i potrebnog procesa i validne dokumentacije, Nikoli Stojiću izdalo najviši nivo trenerske licence. Sadašnje rukovodstvo Saveza se u svom dosadašnjem radu susrelo sa nekoliko nelogičnosti i nepravilnosti u radu bivšeg rukovodstva i pokrenulo procese ispitivanja stvari kako bi se predupredili mogući problemi i našla rešenja za izazove koji bi mogli da uslede. Između ostalog je to bio slučaj i sa nekoliko nepravilno izdatih licenci pojedinim trenerima u veslačkom sportu. Među njima je i licenca Nikole Stojića. Međutim, Veslački savez Srbije nijednim potezom nije u tome izdvajao Nikolu Stojiću, a naročito ne u nekom negativnom smislu i primeru. Štaviše, ni u jednom trenutku se Nikoli Stojiću nije pretilo oduzimanjem najvišeg nivoa trenerske licence, kako je to tada plasirao u javnosti Stojić, već se samo zahtevalo da se sazna kako je sproveden postupak dodele istog, a ujedno se od Stojića zahtevalo da dostavi i dopuni potrebnu dokumentaciju kako bi se dodeljeni nivo licence opravdao. Dakle, nije reč o "pravljenju lažne afere" već se radilo na tome da se ispravi nepravilno sproveden postupak dodele najvišeg nivoa trenerske licence i stvori fer plej prema ostalim trenerima, među kojima su i najbolji veslački treneri koje Srbija ima, a koji su za potrebe dobijanja svojih licenci uredno dostavili potrebnu dokumentaciju i transparentno prošli proces koji je uslov za izdavanje određenog nivoa licence.       

Što se tiče priprema veslačkih olimpijskih posada pred same Olimpijske igre, rukovodstvo i zaposleni u Veslačkom savezu Srbije su sve uradili da se iste organizuju i održe, odnosno pripremili sve uslove kako bi naši reprezentativci i njihov tim (trener, fizioterapeut i sparing partneri) imali sve neophodne i kvalitetne uslove za pripreme i nastup na Olimpijskim igrama. Prvi deo tzv. karantin priprema organizovan je i odvijao se u veslačkom sportskom centru zatvorenog tipa u Atini, u Grčkoj, te u ovom trenutku nisu još zvanično poznati detalji kako je i čijim eventualnim propustom došlo do inficiranja virusom korona člana naše posade Miloša Vasića. Nakon Atine, pripreme su trebale biti nastavljene na jezeru Katsura u Tojami u Japanu, blizu Tokija, odakle je ceo srpski veslački tim trebalo da uđe u Olimpijsko selo u Tokiju pred sam početak Olimpijskih igara. Sve uslove i za te pripreme obezedili su svojim radom i angažovanjem nekolicina zaposlenih u Veslačkom savezu Srbije uz podršku rukovodstva Saveza, uz nesebičnu partnersku saradnju pojedinaca zaposlenih u Olimpijskom komitetu Srbije i uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Veslački savez Srbije je za te pripreme u Japanu na vreme sve organizovano i obezbedio, čak su ispunjeni i neki dodatni uslovi i želje trenera Nikole Stojića, kao i specijalni uslovi koje su zahtevale lokalne vlasti u Japanu. Međutim, kako je jedan član srpske veslačke olimpijske posade na testiranju po sletanju u Japan dobio pozitivan rezultat na kovid-19, ceo srpski veslački tim je stavljen u izolaciju, pa do realizacije organizovanih priprema na jezeru Katsura u Tojami kraj Tokija nije došlo. Veslački olimpijski tim iz Srbije morao je da provede dve nedelje u izolaciji, tačnije vremenski period koji je bio namenjen upravo preolimpijskom kampu, odnosno pripremama pred sam početak Olimpijskih igara u Japanu. Sve vreme izolacije našeg tima u Japanu Veslački savez Srbije je radio na rešavanju administrativnih problema koji su se pojavili usled nove situacije sa virusom korona, ispunjavanju dodatnih uslova i plaćanju dodatnih troškova. Ujedno angažovani u Savezu davali su sve od sebe da pronađu prihvatljiva rešenja za novostalu situaciju. Veliku podršku našem timu u Japanu tada su pružili Ambasada Srbije u Tokiju i Olimpijski komitet Srbije, kao i Ministarstvo omladine i sporta, bez čije podrške bi se neki od problema rešili na teži način. Veslački savez Srbije se i ovim putem zahvaljuje svima na ukazanoj pomoći i podršci. Kao što smo naveli, u ovom trenutku nisu poznate sve činjenice kako je došlo do inficiranja jednog od članova olimpijske posade i člana reprezentacije Veslačkog saveza Srbije koji je bio u tzv. karantin pripremama u Atini i gde je i ko napravio propust, ali je Veslački savez Srbije pokrenuo proceduru kako bi se sagledala cela situacija. Verujemo da će nakon podnošenja zvaničnih izveštaja sve biti mnogo jasnije u vezi sa tom situcijom.

Takođe, za sve vreme te situacije nadležni u Veslačkom savezu Srbije su pokušavali svakodnevno da saznaju u kakvom stanju su naši veslački reprezentativci koji su se nalazili u izolaciji u Tokiju, šta im je sve potrebno i da li imaju sve neophodne uslove za život, odmor i treniranje u tim izolovanim uslovima. Tim aktivnostima nisu uznemiravali sportiste ili na bilo koji način remetili njihove pripreme, odmor i slično. Sve vreme su te informacije zahtevali od njihovog trenera Nikole Stojića i predstavnika Olimpijskog komiteta Srbije koji su bili u Tokiju. Kada su uspeli da dođu do nekih neophodnih informacija, odmah su u skladu sa time i reagovali. Međutim, treba navesti da trener Nikola Stojić nije imao sluha prema molbama i zahtevima Veslačkog saveza Srbije te informacije nije dostavljao Veslačkom savezu Srbije kao nadređenom granskom Savezu, već pojedincima iz Olimpijskog komiteta Srbije. Tako se npr. desilo i da su predstavnici Veslačkog saveza Srbije na sastanku kod ministra omladine i sporta gospodina Vanje Udovičića saznali za neke situacije vezane za reprezentativne veslačke olimpijske posade, pa čak je tada od strane predstavnika Olimpijskog komiteta Srbije ministru izneta informacija da će Miloša Vasića, koji je bio inficiran virusom korona, ukoliko bude bilo potrebe, zameniti veslački reprezentativac Aleksandar Beđik, bez konsultovanja sa ikim iz Veslačkog saveza Srbije. U vezi sa time se ni Nikola Stojić nije obratio niti se o tome konsultovao sa zvaničnim rukovodstvom Veslačkog saveza Srbije. Na istom sastanku u Ministarstvu omladine i sporta, kada su čuli tu informaciju, predstavnici Veslačkog saveza Srbije su informativno izneli činjenicu da u srpskom veslanju postoji još jedan izuzetno dobar kandidat za zamenu te da bi, ako bude bilo potrebe za tim, moglo i o njemu da se razmišlja. Taj kandidat je Viktor Pivač, jedan od najboljih veslača Srbije koji je upravo zajedno sa Martinom Mačkovićem na svetskim prvenstvima za seniore do 23 godine osvojio jednu zlatnu (2016. godine) i tri bronzane medalje (2014, 2015. i 2017. godine), kao i svetsku bronzu za A seniore (2015. godine). Takođe, Viktor Pivač je u februaru bio član posade (Viktor Pivač – Veselin Savić) koja je na izbornoj regati u Atini po rezultatima bila ravnopravna posadi u kojoj su bili Martin Mačković i Miloš Vasić. Štaviše u jednoj od tri izborne trke su i pobedili (rezultati tri izborne trke u februaru: Mačković - Vasić 6:22, Pivač - Savić 6:25; Mačković - Vasić 6:23, Pivač - Savić 6:21, Mačković - Vasić 6:26, Pivač - Savić 6:28). Pri tome, Viktor Pivač se tokom leta aktivno pripremao i trenirao u Beogradu, čak je imao i zapažene rezultate na kvalifikacionim regatama i takmičenjima u Evropi te je bio potpuno spreman ako treba da pomogne srpskom veslanju na Olimpijskim igrama. Predstavnici Veslačkog saveza Srbije su zbog toga izneli mogućnost da se razmisli i o Viktoru Pivaču kao mogućem kandidatu za zamenu, ali su jasno istakli da će Veslački savez Srbije zvanično zatražiti mišljenje i stav trenera Nikole Stojića, pošto se do tada Nikola Stojić nije obratio Veslačkom savezu Srbije po tom pitanju, kao i da će se o predlogu koji iznese trener Stojić istog trenutrka izjasniti Izvršni odbor Veslačkog saveza Srbije. Tako je i učinjeno. VSS se obratio Nikoli Stojiću sa molbom da iznese predlog o mogućoj zameni za Miloša Vasića, ukoliko za istu bude bilo potrebe. Nikola Stojić je zahtevao da to bude Aleksandar Beđik i Izvršni odbor VSS-a je prihvatio predlog Nikole Stojića. Potom je Veslački savez Srbije krenuo u pripremu svega što je potrebno da se, ukoliko bude bilo potrebe, realizuje zamena, kao i da sva neophodna oprema i uslovi za treniranje budu spremni odmah po izlasku našeg tima iz izolacije u Tokiju. Dakle, i u ovom slučaju je Nikola Stojić izneo neistinu da su "čelnici Veslačkog saveza Srbije" pravili nekakve planove za zamenu Miloša Vasića i da nisu kontaktirali njega kao trenera, kao i da nije bilo konsultacija oko toga (kao dokaz postoje mejlovi i poruke koje ćemo rado ustupiti redakciji Sportskog žurnala na uvid).

Na kraju i ovim putem želimo da čestitamo našim sportistima – reprezentativcima na rezultatima koje su ostvarili na Olimpijskim igrama, kao i svim članovima veslačkih reprezentacija Srbije na rezultatima i osvojenim medaljama na dosadašnjim takmičenjima. Jasno i glasno želimo da kažemo da će svi reprezentativci i veslački klubovi u svom Veslačkom savezu Srbije imati punu podršku u skladu sa mogućnostima Saveza. Takođe želimo da istaknemo da će sadašnje rukovodstvo Veslačkog saveza Srbije i dalje prioritetno raditi na stvaranju svih neophodnih uslova za razvoj vrhunskog veslačkog sporta, ali i ravnopravni razvoj svih veslačkih klubova u Srbiji, da će svi članovi reprezentacije Srbije imati uslove za treniranje, pripreme i takmičenja, kao i da će sve članice Saveza (veslački klubovi i sportska veslačka udruženja) podjednako moći da imaju podršku u svom Savezu i da će moći da učestvuju na regatama, pokazuju spremnost svojih sportista i učestvuju u reprezentativnom programu u skladu sa usvojenim normama bez obzira iz kojeg kluba ili dela Srbije dolaze. Pred nama su veliki izazovi u vidu organizacije Svetskog kupa u veslanju 2022. godine i Svetskog prvenstva u veslanju 2023. godine u Beogradu i veliki deo kapaciteta Saveza ćemo usmeriti ka tome.

Reagovaćemo na sve neistine koje se plasiraju i koje za cilj imaju destabilizaciju veslačkog sporta i urušavanje Veslačkog saveza Srbije, kao i na pokušaje degradacije rukovodstva koje je legitimno i legalno izabrano slobodno iskazanom voljom većine veslačkih klubova u Srbiji. Borićemo se protiv svih uticaja koje iskorišćavanjem svog položaja vrše pojedini funkcioneri u visokim sportskim organima i komitetima u Republici Srbiji zarad ostvarivanja sopstvenih interesa i daćemo sve od sebe da sačuvamo naš Savez i angažovane u Veslačkom savezu Srbije od pretnji koje se iskazuju i u vidu pretnje i fizičkog obračuna.

U tom smislu zahtevamo od svih elektronskih i štampanih medija da poštuju etiku i profesiju slobodnog i fer plej novinarstva te da odgovorno izveštavaju i da se za svaki izneti loš stav prema rukovodstvu Veslačkog saveza Srbije čuje i ujedno objavi i druga strana priče – medalje, baš kako to i zahteva profesionalno novinarstvo.